Neden Üye Olmalıyım?

  • Kolay Sipariş Verebilme
  • Kolay Sipariş Takibi
  • Hediye Çeki Fırsatları
  • Hatırlatma Servisi
  Ve daha fazlası için üye ol
  Yardıma İhtiyacınızmı Var?
  05324949558
  siparis@ciceksiparis.com

  ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

  ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
   
  MADDE  – 1 TARAFLAR
   
  İşbu üyelik sözleşmesi (“Sözleşme”), www.herseycicek.com internet sitesinin (“Site”) sahibi, Osmangazi Mah. Atayolu Cad. Seçkin Teletaş Sitesi D Blok No:16/d İç Kapı No:32 Sancaktepe/İstanbul adresinde mukim HERŞEY ÇİÇEK İNTERNET HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. ("HERŞEY ÇİÇEK") ile Site’ye üye olan kullanıcı ("Üye") arasında akdedilmiştir.
   
  HERŞEY ÇİÇEK ve Üye bundan böyle birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.
   
  MADDE  – 2 SÖZLEŞME’NİN KONUSU
   
  İşbu Sözleşme’nin konusu HERŞEY ÇİÇEK’İN sahip olduğu Site’den Üye’nin yararlanma ve kullanma koşullarının ve bu kapsamda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.            
   
  MADDE  – 3 TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
   
  3.1    Üye, Site’ye üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle ve/veya Üye bilgilerinde değişiklik olmasına rağmen Üye tarafından güncellenmemesi nedeniyle HERŞEY ÇİÇEK’İN uğrayacağı tüm zararları derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
   
  3.2    Üye'nin Site’ye üyelik kapsamında aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran Üye'ye aittir. Üye bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin ve Site’den yararlanabilmek amacıyla kullanılan sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi vb.) kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye'ye aittir.
   
  3.3    Üye, Site’yi kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder.
   
  3.4    Üye, Site’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikir ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamayacağı gibi Site’nin veya yazılımın güvenliğini tehdit edecek, çalışmasını engelleyecek faaliyetlerde de bulunamaz.
   
  3.5    Site’de Üye'ler tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler, paylaşılan görüntüler, mesajlar, yorumlar ve kullanılan ifadeler münhasıran Üye'lerin kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca Üye sorumludur. Bu görüş, görüntü, yorum, mesaj ve düşüncelerin HERŞEY ÇİÇEK ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. HERŞEY ÇİÇEK’in Üye'nin beyan edeceği fikir ve görüşler veya paylaşacağı mesajlar, yorumlar veya görüntüler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler veya paylaştığı görüntüler, yorumlar veya mesajlar nedeniyle Üye'nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca üyelerin bu tarz faaliyetlerinden dolayı HERŞEY ÇİÇEK’e herhangi bir dava, para cezası vb bir yaptırım ve/veya yükümlülük gelir ise HERŞEY ÇİÇEK’in Üye’ye rücu hakkı saklıdır.
   
  3.6    HERŞEY ÇİÇEK, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Üye bilgi ve verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve Üye bilgi ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır.
   
  3.7    HERŞEY ÇİÇEK, Site’nin güvenliğini tehdit edecek, Site’nin çalışmasını engelleyecek ya da aksatacak yazılımların kullanılması, teşebbüslerin yapılması ya da yapılmaya çalışılması durumunda üyelik iptali hakkını saklı tutar.
   
  3.8    Site, HERŞEY ÇİÇEK’in kontrolünde bulunmayan, HERŞEY ÇİÇEK tarafından kurulmamış, işletilmeyen veya düzenlenmemiş diğer web sitelerine veya uygulamalara link verebilir, bu sitelere veya uygulamalara ilişkin referans içerebilir. Söz konusu diğer uygulamaların veya web sitelerinin içeriğinden veya içerdikleri diğer link ve/veya referanslardan veya bunların sunduğu ürün/hizmetlerden HERŞEY ÇİÇEK sorumlu değildir. Bu linkler, bağlantı yapılan web sitesinin sahibini veya söz konusu siteyi işleten kişiyi destekleme amacı veya içeriğindeki herhangi bir bilgi, ifade veya görsele yönelik herhangi bir beyan veya taahhüt niteliği taşımamaktadır. Aynı şekilde Site’de yer alan veya Site üzerinden link ile bağlantı sağlanan reklamların, tanıtımların veya bannerların tanıttığı, taahhüt ettiği ürün, hizmet ve diğer içerikten de HERŞEY ÇİÇEK sorumlu değildir.
   
  3.12 Üye, ekte yer alan (Ek-1) Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme Metni işbu Sözleşme’nin bir parçası olduğunu ve burada yer alan hükümleri okuduğunu ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
   
  3.13 Üye, Site’ye kayıtlı olan başka bir üye ile arasında oluşan uyuşmazlıklarda HERŞEY ÇİÇEK’in herhangi bir görevi (arabulucu veya hakem gibi) veya sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
   
  3.14 Üye, kendisi tarafından oluşturulan kullanıcı profilini üçüncü bir kişiye devredemez veya üçüncü kişinin kullanımına izin veremez.
   
  3.15 Üye, diğer kullanıcıların bilgilerine ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı veya 3. kişilere kullandırtmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye aittir.
   
  3.16 Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerini ihlal etmesi halinde, ihlallerden doğan cezai ve hukuki sorumluluk şahsen Üye’ye aittir. Üye, ihlalleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan HERŞEY ÇİÇEK’i ari tutacaktır. Ayrıca; söz konusu ihlaller nedeniyle HERŞEY ÇİÇEK’in Üye’den tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. HERŞEY ÇİÇEK, Üye’nin işbu Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye'ye aynen rücu hakkını haizdir.
   
  3.17 HERŞEY ÇİÇEK’in her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın Üye'nin üyeliğini askıya alma veya sonlandırma ve Üye'ye ait tüm bilgi, veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur.
   
  3.18 Site genel görünümü, tasarım ve yazılımı ile Site içerisindeki metin ve görsel içerikler ile diğer tüm içeriklere, marka, logo, know-how ve diğer ögelere ilişkin telif hakkı ve/veya her türlü fikri mülkiyet hakları HERŞEY ÇİÇEK’e aittir veya HERŞEY ÇİÇEK tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Bunlar Üye tarafından HERŞEY ÇİÇEK’in yazılı izni olmaksızın ve kaynak gösterilmeksizin hiçbir surette kullanılamaz, iktisap edilemez, değiştirilemez, kopyalanamaz veya çoğaltılamaz. Site’nin veya içeriğinin HERŞEY ÇİÇEK tarafından sağlanacak koşullar dahilinde Üye tarafından kullanılması, erişilebilir olması Üye’ye hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkı ve/veya herhangi bir hak sahipliği, tasarruf yetkisi vermez.
   
  3.19 Üye’nin HERŞEY ÇİÇEK’in yazılı onayını almaksızın Site üzerinden ticari faaliyet yürütmesi ve/veya kendine ait veya kendi kontrolünde bulunan ürünlerin veya sitenin tanıtımını yapması, bunları pazarlaması uygulamanın kullanım amacına aykırı ve yasaktır.  
   
  3.20 HERŞEY ÇİÇEK, Üye'nin Site’de sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanabilmesi için Site üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Üye'nin kişisel verilerini (i) yürürlükte olan kanun veya düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklaması gerektiği durumlarda ve/veya (ii) Üye'nin rızasının bulunduğu takdirde ve/veya (iii) ekli Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme Metni’ne uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme Metnimizi inceleyebilir ve info@herseycicek.com adresine elektronik posta göndererek haklarınızı kullanabilirsiniz.
   
  3.21 Site’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üye’nin kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, Site’ye üye olmakla, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek (spam, virus, truva atı da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
   
  3.22 HERŞEY ÇİÇEK, sitenin içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, Üyeler’e sağlanan herhangi bir hizmeti veya sunulan herhangi bir kampanyayı değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman internet sitesinde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
   
  3.23 HERŞEY ÇİÇEK, işbu Sözleşme'nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde Üye için hüküm ifade edecektir.
   
  3.24 Üye’ler diledikleri zaman üyelikten çıkabilirler. Üye’ler üyelik bilgilerini değiştirme veya üyelik iptal işlemlerini info@herseycicek.com adresine e-mail göndererek veya HERŞEY ÇİÇEK “Hesabım” bölümüne erişerek gerçekleştirebilirler.
   
  3.25 Site kurallarına aykırı davranışları nedeniyle üyeliği iptal edilen bir kişi, tekrar Site’ye kayıt olamayabilir; kayıt yapması durumunda bu kayıt da herhangi bir uyarıya gerek görülmeden iptal edilebilir.
   
  3.26 Site, mekanik, elektronik veya iletişimsel arıza veya bozulma gibi kendi inisiyatifi dışında gerçekleşen nedenlerden kaynaklanan hatalar yüzünden, bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirememekten sorumlu değildir.
   
  3.27 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü uygulanamaz veya geçersiz addedilirse, bu geçersizlik sadece bu durum ile sınırlandırılır ve Sözleşme’nin geri kalan kısmı tamamen geçerliliğini korur.
   
  3.28 Site, Üye’lerin etkinlikleri sırasındaki dikkatsizliği, tedbirsizliği sorumsuzluğu veya kusuru gibi nedenlerden meydana gelecek herhangi bir olaydan sorumlu değildir.
   
  3.29 HERŞEY ÇİÇEK, işbu Sözleşme uyarınca ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin bilgilendirme, tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, avantajlar, anketler, satış, pazarlama ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları amacıyla e-posta, SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks ve diğer elektronik iletişim araçları aracılığıyla çeşitli sosyal, ticari ve sair elektronik ileti gönderme yetkisine sakiptir. Üye ticari elektronik ileti almaktan vazgeçmek istemesi durumunda bu talebini gerekçe belirtmeksizin HERŞEY ÇİÇEK’e ücretsiz olarak ileterek, ticari elektronik ileti gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.
   
  3.30 İşbu Sözleşme’nin elektronik olarak onaylanması ile Üye, e-posta, SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks ve diğer elektronik iletişim araçları aracılığıyla kendisine her türlü ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermiş kabul edilecektir.  
   
  MADDE  –  4 YÜRÜRLÜK VE SÖZLEŞME’NİN FESHİ
   
  4.1      Üye’nin işbu Sözleşme hükümlerini elektronik olarak onaylaması akabinde Site’ye üyelik kaydı yapması, işbu Sözleşme’de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye’nin Site’ye üye olması anında akdedilmiş ve Taraflar arasında karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.
   
  4.2      Üye’nin Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda HERŞEY ÇİÇEK, mevzuattan ve Sözleşme’den doğan diğer hakları saklı kalmak kaydıyla, Üye’nin üyeliğini derhal iptal ederek Sözleşme’yi tek taraflı olarak ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü altında olmaksızın feshedebilir. 
   
  4.3      İşbu Sözleşme’nin sair hükümlerinde yer alan fesih halleri saklı kalmak kaydıyla Sözleşme, Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya HERŞEY ÇİÇEK tarafından üyeliğin iptal edilmesi durumunda her iki taraf için de kendiliğinden sona erecektir.
   
  MADDE  – 5 İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ VE UYGULANACAK HUKUK
   
  İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve ona göre yorumlanacaktır.
   
  İşbu Sözleşme'den doğan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İstanbul Merkez (Çağlayan) İcra Daireleri yetkilidir.
   
  Taraflar işbu Sözleşme çerçevesinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda, HERŞEY ÇİÇEK’e ait belge ve elektronik kayıtların, söz konusu uyuşmazlık bakımından münhasır delil niteliğinde olacağını kabul ederler.

   

   

  Anasayfa
  Kategoriler
  Sipariş Takip
  Sepetim
  Hesabım